logo

pwc_LARGE

Vi är en del av världens största konsultorganisation för ideella organisationer. Vi använder oss av talangfulla toppstudenter vid Luleå tekniska universitet för att göra ideella organisationer ännu bättre genom våra högkvalitativa och ideella konsulttjänster.

Vad gör 180 Degrees Consulting Luleå för mig?

Studenter

180 Degrees Consulting Luleå erbjuder studenter vid Luleå tekniska universitet en möjlighet till nätverk av likasinnade, mentorskap från en riktig konsultbyrå samt träning inför framtida yrkesbana i form av riktiga konsultarbeten med ideella organisationer som klienter.

Ideella organisationer

180 Degrees Consulting Luleå sträcker ut en hand till ideella organisationer och ger dem en möjlighet till ideell konsultering utförd av högpresterande studenter vid Luleå tekniska universitet.

Partners

Som partner med 180 Degrees Consulting Luleå erbjuds en möjlighet till social inverkan samt ett nätverk av högpresterande studenter.